ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wydanie nr 108

Hands
21.11.2017
IGM

Trodusquemina - super lek na chorobę wieńcową?

Autor: Tomasz Woźniak
Możliwe, że udało się stworzyć skuteczny lek na jedną z chorób cywilizacyjnych. Trodusquemina - bo o tą substancję chodzi inhibuje aktywność białka forsfatazy tyrozyny 1B (PTP1B). Białko to jest głównym ... Czytaj więcej
IGM

Testy kliniczne fazy I szczepionki na wirusa Ebola zakończone.

Autor: Tomasz Woźniak
Przetestowano immunogeniczność i bezpieczeństwo szczepionki na wirusa Ebola z Zaire. Szczepionka o numerze rVSVΔG-ZEBOV-GP okazała się zarówno bezpieczna jak i skuteczna we wzbudzaniu odpowiedzi immunologicznej. Badania przeprowadzono na grupie 115 ... Czytaj więcej