ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wydanie nr 109

Hands
22.12.2017
IGM

Struktura krystaliczna receptora dopaminergicznego D4

Autor: Małgorzata Szeląg
Istnieje wiele związków chemicznych, które oddziałują z receptorami dopaminergicznymi. Niestety, mechanizmy molekularne, odpowiedzialne za selektywne wiązanie dopaminy do receptora oraz mediujące jego aktywność są słabo poznane. Ostatnio Wang i współautorzy ... Czytaj więcej
IGM

Walka z grypą typu B

Autor: Małgorzata Szeląg
Zastosowanie szeroko neutralizujących przeciwciał przeciwko powierzchniowej glikoproteinie wirusa grypy – hemaglutyninie (HA) stanowi obiecujące podejście terapeutyczne. U myszy, Shen i wsp. wdrożyli kilka schematów immunizacji, aby wytworzyć przeciwciała reagujące krzyżowo ... Czytaj więcej
IGM

Nowe podejście w identyfikacji szczepów wirusa grypy

Autor: Tomasz Woźniak
W celu identyfikacji szczepu wirusa grypy na chwilę obecną stosuje się sekwencyjnie metody oparte o metody serologiczne lub PCR stosowane sekwencyjnie. W nowym podejściu bazującym na próbkach znakowanych przez fluorescencyjny ... Czytaj więcej