ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wydanie nr 112

Hands
25.03.2018
IGM

Terapia inhalacyjna w leczeniu niewydolności serca

Autor: Małgorzata Szeląg
Dostarczanie leków drogą inhalacji jest powszechnie stosowane w zaburzeniach układu oddechowego, tj. astma czy POChP. Do tej pory nie zbadano możliwości terapeutycznego działania inhalacji w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Miragoli i ... Czytaj więcej
IGM

Syntetyczne peptydy likwidują oporne infekcje bakteryjne

Autor: Małgorzata Szeląg
Syntetyczne peptydy, oparte na naturalnie występujących peptydach przeciwdrobnoustrojowych (AMP), to obiecujące środki przeciwbakteryjne w leczeniu infekcji opornych na znane antybiotyki. De Breij i wsp. (2018) zsyntetyzowali nowe peptydy, oparte na ... Czytaj więcej
IGM

Identyfikacja biomarkerów krwi w leczeniu choroby Alzheimera

Autor: Małgorzata Szeląg
Opracowanie minimalnie inwazyjnej, opłacalnej i niezawodnej metody diagnozowania wczesnego stadium choroby Alzheimera jest jednym z głównych trendów w badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi. Opierając się na wcześniejszych pracach, Nakamura i wsp. ... Czytaj więcej
IGM

Inhibicja ubikwitynacji jako nowa terapia antynowotworowa

Autor: Małgorzata Szeląg
Aberracje w systemie ubikwityna/proteasom, który utrzymuje homeostazę białek komórkowych, są zaangażowane w rozwój i progresję guzów. Hyer i wsp. zidentyfikowali pierwszy w swojej klasie inhibitor enzymu aktywującego ubikwitynację o nazwie ... Czytaj więcej