ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wydanie nr 115

Hands
23.06.2018
IGM

Rak piersi – zapobieganie nawrotom przerzutów

Autor: Małgorzata Szeląg
Znaczna część kobiet, u których wykryto nowotwór piersi, rozwija widoczne przerzuty wkrótce po resekcji pierwotnych guzów sutka. Niestety, przyczyna tego zjawiska pozostaje nieokreślona. Krall i wsp. donoszą, że w mysim ... Czytaj więcej
IGM

Znaczenie transportu glukozy w patogenezie i leczeniu łuszczycy

Autor: Małgorzata Szeląg
Ekspresja transportera glukozy typu 1 (ang. glucose transporter type 1 – GLUT1) jest zwiększona podczas gojenia się ran, w łuszczycowych płytkach lub po hiperplazji indukowanej przez UV, co sugeruje jego ... Czytaj więcej
IGM

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia pierwotnego raka wątroby

Autor: Małgorzata Szeląg
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD) stanowi czynnik ryzyka dla raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma – HCC). Liu i wsp. donoszą, że w komórkach nowotworowych raka ... Czytaj więcej