ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wydanie nr 116

Hands
26.07.2018
IGM

Przywracanie aktywności p53 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej

Autor: Małgorzata Szeląg
W ostrej białaczce szpikowej (ang. accute myeloid leukemia – AML) bardzo często dochodzi do inaktywacji białka p53, będącego supresorem nowotworowym. Przyczyną jest nadekspresja MDMX i/lub MDM2 działających jako endogenne inhibitory ... Czytaj więcej
IGM

Metabolizm glutaminy a leczenie cukrzycy typu II

Autor: Małgorzata Szeląg
Obniżenie poziomu podwyższonej sygnalizacji glukagonu u pacjentów z cukrzycą jest atrakcyjną strategią leczenia hiperglikemii. Używając mysich pierwotnych hepatocytów Miller i wsp. wykazali kluczowy wkład glutaminy w nowo syntezowaną glukozę w ... Czytaj więcej
IGM

Malaria – wskazówki dotyczące projektowania szczepionek

Autor: Małgorzata Szeląg
Szczepienie atenuowanymi sporozoitami zarodźca sierpowatego (Plasmodium falciparum, PfSPZ) – jednego z 4 głównych gatunków Plasmodium wywołujących malarię u ludzi charakteryzuje się silną odpowiedzią immunologiczną. Jednak specyficzni mediatorzy tej ochronnej odpowiedzi ... Czytaj więcej