ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wydanie nr 125

Hands
07.09.2019
IGM

Amfoteracyna tylko z witaminą D

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy odkryli, że niedobór witaminy D w przypadku leczenia amfoteracyną B - silnym lekiem przeciwgrzybiczym zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia toksyczności dla nerek (nefrotoksyczności). Amfoteracyna B wywołuje nefrotoksyczność poprzez oddziaływanie ze sterolami ... Czytaj więcej
IGM

Miechunka pomidorowa pomoże w walce z nowotworem?

Autor: Tomasz Woźniak
Białko glutaminaza typu nerkowego (KGA) zostało niedawno zidentyfikowane jako potencjalny cel terapeutyczny w przypadku nowotworów. Jednym ze związków, które mogą oddziaływać z tym białkiem jest physapubescyna, którą wyizolowano z owoców ... Czytaj więcej
IGM

Bakterie jelitowe pomagają sobie przekazywać oporność na antybiotyki

Autor: Tomasz Woźniak
Geny oporności na antybiotyki przenoszone są za pomocą kolistych cząsteczek DNA nazywanych plazmidami. Jeśli komórka bakteryjna będzie zawierała plazmid z genem oporności na dany antybiotyk, to przestanie być ona wrażliwa ... Czytaj więcej