ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wydanie nr 56

Hands
07.07.2013
IGM

Raltegravir - skuteczność leku przeciw HIV

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy zakończyli ostatni etap pięcioletnich badań leku raltegravir przeciwko wirusowi HIV. Testy prowadzono w dwóch niezależnych, podwójnie randomizowanych testach (BENCHMRK-1 oraz BENCHMRK-2). Badania przeprowadzono na próbie 1012 pacjentów, u których ... Czytaj więcej
IGM

Człowiek czy ptak czyli o preferencjach wirusa grypy H7N9

Autor: Marcin Sajek
Wirus grypy H7N9 powoduje odzwierzęce zakażenia w Chinach od lutego tego roku. Do tej pory ma "na koncie" 37 ofiar śmiertelnych. Naukowcy zajęli się analizą dwóch kluczowych dla infekcji białek ... Czytaj więcej
IGM

VRE – wankomycynooporne enterokoki

Autor: Magdalena Czułup
VRE mogą stanowić nawet 25% zakażeń wewnątrzszpitalnych. Leczenie schorzeń tego typu sprawia znaczne trudności, ponieważ wankomycynooporne enterokoki wykazują oporność na wiele innych antybiotyków. Śmiertelność podczas sepsy jest wysoka i wynosi ... Czytaj więcej